NEPOVRATNE SPODBUDE ZA RAZVOJ INOVATIVNIH PRODUKTOV

Obveščamo vas, da  se bliža rok za oddajo vlog na javni razpis “SPODBUDE ZA RAZISKOVALNO RAZVOJNE PROJEKTE 2”.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja razvojno raziskovalnih projektov podjetij ali konzorcijev podjetij, katerih projektni cilj mora biti nov ali izboljšan izdelek, proces ali storitev, razvit do stopnje, da je potrjen v končni obliki ter primeren za uporabo v realnem okolju. Slednje pomeni uporabo izdelka, procesa ali storitve v njihovi končni obliki in v predvidenih pogojih operativne uporabe.

Upravičena področja raziskav in razvoja:

1. Pametna mesta in skupnosti
2. Pametne zgradbe in dom z lesno verigo
3. Mreže za prehod v krožno gospodarstvo
4. Trajnostna pridelava hrane
5. Tovarne prihodnosti
6. Zdravje – medicina
7. Mobilnost
8. Razvoj materialov kot končnih produktov

Upravičeni stroški:

  • Stroški plač in povračil v zvezi z delom
  • Stroški storitev zunanjih izvajalcev (pogodbene raziskave)
  • Investicije v neopredmetena sredstva (stroški znanja in patentov)
  • Posredni stroški v okviru dodatnih režijskih stroškov in drugih stroškov poslovanja, vključno s stroški materiala, zalog in podobnih izdelkov, ki so nastali kot posledica izvajanja RRI projekta. Uveljavljajo se v obliki pavšalnega financiranja s pavšalno stopnjo v višini do 15 % upravičenih neposrednih stroškov plač in povračil v zvezi z delom za osebje, ki dela na RRI projektu.

Skupna vrednost upravičenih stroškov storitev zunanjih izvajalcev in investicij v neopredmetena sredstva ne sme presegati 30 % vrednosti celotnih upravičenih stroškov RRI projekta.

Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov: vsaj 100.000,00 EUR ter največ 500.000,00 EUR.

Intenzivnosti pomoči:

  • velika podjetja: do 25 %
  • srednje velika podjetja: do 35 %
  • mikro in mala podjetja: do 45 %


Čas trajanja izvedbe projekta: do 24 mesecev.

Vrednost razpisanih sredstev za dodelitev v letu 2018 je 30.000.000,00 EUR. Ker pomeni, da bo podprtih večje število projektov, ki izpolnjujejo pogoje razpisa, zato še posebej vabljeni k prijavi.

Rok za oddajo vlog: 26.9.2017

Za svetovanje, brezplačne preliminarne izračune možnosti ter pripravo ustrezne dokumentacije smo vam na voljo na naši modri številki 040 200 358, preko elektronske pošte ali osebno v naših poslovnih prostorih.

Komentiraj