Nepovratne spodbude za ponovni zagon poslovanja podjetij!

Spoštovani,

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v petek, 4. 9. objavilo naslovni javni razpis, s katerim želi pomagati podjetjim k lažjem ponovnem zagonu podjetja.

Predmet javnega razpisa je zagotavljanje finančne podpore za upravičene stroške iz naslova tega razpisa za ponovni zagon poslovanja podjetij. Podpira se ponovni zagon podjetja in polno delovanje podjetij na način, da se podjetju zagotovijo sredstva za delovanje v obliki 100% nepovratne pomoči, za investicije, zunanje storitve ter plače, z namenom ponovnega začetka rednega poslovanja.

Predmet razpisa  je 100% sofinanciranje ponovnega zagona poslovanja podjetij na obmejnih problemskih območij. Najnižji znesek pomoči je najmanj 20.000,00 EUR in največ 200.000,00 EUR, pri čemer stroški plač ne smejo presegati 100.000,00 EUR.

Odlična priložnost za mala podjetja s sedežem na obmejnih problemskih območjih, ki imajo kot svojo glavno dejavnost opredeljeno predelovalno dejavnost (področje C SKD 2008 klasifikacije) in so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki.  Prijavitelji morajo biti na obmejnem problemskem območju registrirani pred 1.1.2018! Prvi rok za oddajo je že 5. 10. 2020.

Več podrobnosti o razpisu, namenjenemu malim podjetjem s sedežem na obmejnih problemskih območjih s predelovalno dejavnostjo, najdete na zavihku naše spletne strani “Javni razpisi” ali pa tule.

V našem Podjetniškem Projektnem Centru Anaplus vam nudimo brezplačno svetovanje in brezplačno preliminarno oceno možnosti uspeha na razpisu.  V primeru prijave pa vam nudimo strokovno pripravo vložne dokumentacije.

Na voljo smo vam na naši modri številki 040 200 358, 03 898 00 24, preko elektronske pošte pisarna@anaplus.eu in osebno v naših ali vaših poslovnih prostorih.

Veselimo se vašega odziva in vas lepo pozdravljamo

vaše ISKRE PPC Anaplus