NA VOLJO SO NEPOVRATNA SREDSTVA ZA OBMEJNA PROBLEMSKA OBMOČJA

Spoštovani,

obveščamo Vas, da je objavljen težko pričakovani javni razpis, ki nudi nepovratna sredstva za investicije na obmejnih problemskih območjih. Poleg nepovratnih sredstev je za investicijo mogoče pridobiti tudi kredit.

Obdobje upravičenosti stroškov je od oddaje vloge pa do 18. 10. 2025.

Upravičeni stroški so:

  • gradnja, adaptacija in rekonstrukcija poslovnih zgradb/prostorov vendar do največ 50% upravičene       vrednosti projekta
  • nova strojna oprema in delovni stroji
  • neopredemetena sredstva samo v obliki programske opreme in v povezavi z ostalimi upravičenimi stroški
Višina nepovratne spodbude oz. posojila je lahko največ do vključno 75% upravičenih stroškov projekta v kar se DDV ne šteje. Višini nepovratnih sredstev je odvisna od občine v kateri se podjetje nahaja. V kolikor želite izvedeti maksimalni procent sofinanciranja za občino v kateri se nahajate, nas lahko kadarkoli kontaktirate in z veseljem Vam bomo pomagali. 
 
V kolikor zaprosite za nepovratna sredstva po shemi de minimis, lahko nepovratna spodbuda znaša tudi do 75% upravičenih stroškov.
 
Najmanjša vrednost zaprošenih nepovratnih sredstev je 50.000€, najvišja pa 160.000€. Pri posojilu je pa najnižja zaprošena vrednost 25.000€, najvišja pa 500.000€.
 
Pri posojilu je obrestna mera fiksna in znaša od 2,95% letno, odvisna pa je od Skladove bonitetne ocene ter same odločitev vlagatelja, v kolikor želi, da obrestna mera vključuje shemo de minimis.
 
Prvi rok za oddajo je že 16. 6. 2023. Vloge bomo v našem Podjetniškem Projektnem Centru oddajali samo na prvi rok.
 
V kolikor potrebujete dodatne informacije smo Vam vedno na voljo na tel. številki 040 200 358, 040 642 239 ali preko elektronske pošte pisarna@anaplus.eu.