NEPOVRATNA SREDSTVA ZA 1. STOPNJO PREDELAVE LESA

Objavljen je javni razpis za nepovratna sredstva na področju prve stopnje predelave lesa.

Upravičenci: Do podpore so upravičene gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki posamezniki ter kmetije z registrirano dopolnilno dejavnostjo, ki izpolnjujejo pogoje za mikro ali malo podjetje, letno predelajo pod 10.000 m3 lesa in imajo registrirano eno od naslednjih dejavnost s šifro:
02.200 – sečnja;
C16.100 – žaganje, skobljanje in impregniranje lesa in
C16.290 – proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja.

Upravičeni stroški so:
– stroški nakupa novih strojev in opreme za pred industrijsko predelavo lesa (letna predelava do 10.000 m3 lesa)
– splošni stroški, do vključno 10 odstotkov upravičenih stroškov naložbe.

Višina sofinanciranja:
40% upravičenih stroškov
Višina sofinanciranja upravičenih stroškov posameznega projekta mora znašati  minimalno 3.500 EUR in maksimalno 500.000 EUR.

V našem Podjetniškem projektnem centru vam  nudimo brezplačno preliminarno oceno možnosti. V primeru ustreznosti pa vam nudimo 50 % popust na fiksni del stroška priprave ustrezne vložne dokumentacije.

Na voljo smo vam na naši modri številki 040 200 35803 898 00 24, preko elektronske pošte ali osebno v naših poslovnih prostorih.

Komentiraj