Neposredno financiranje SID banke podjetij za olajšanje poslovanja v času epidemije

Ukrepi v podporo ublažitve posledic širjenja virusa COVID-19 v gospodarstvu

Spoštovani,

SID banka je pripravila ukrepe v podporo ublažitve posledic širjenja virusa COVID-19 v gospodarstvu.

NOVO – dne 9. 4. je SID banka objavila, da v primeru, da je poslovanje vašega podjetja zaradi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 že oteženo in zaznavate poslabšanje finančnega položaja, ki bi lahko vodilo do težav pri odplačevanju kreditnih obveznosti vas vabimo, da čim prej oddate vlogo za moratorij oziroma odlog plačila kredita. Več o postopku in dokumentacijo najdete tule.

Skupaj z MGRT bo SID banka MSP in velikim podjetjem ponudila finančne produkte v skupni višini 800 mio EUR, od tega za 200 mio EUR novih oz. prilagojenih produktov ter 600 mio EUR obstoječih produktov.

 

Nekateri finančni produkti so vam že na voljo, ostali bodo od aprila 2020.

Na voljo je kredit v višini od 100.000 € do 7 milijonov € (za MSP) oziroma do 12 milijonov (za veliko podjetje). Ročnost kredita je 2 do 12 let, moratorij na odplačevanje pa je predviden na polovici ročnosti kredita.

Obrestna mera je nižja od tržnih, kar kreditu daje status pomoči de minimis.

 

Kredit lahko pridobite, če:

  • Ima podjetje sedež v Republiki Sloveniji.
  • Podjetje ni v postopku zaradi insolventnosti.
  • Podjetje z isto davčno številko posluje najmanj dve leti in je imelo v zadnjem poslovnem letu povprečno vsaj dva zaposlena.
  • Je podjetje po metodologiji SID banke uvrščeno najmanj v bonitetni razred B- (pogoj ne velja za kreditojemalca, ki uveljavi status MSP).
  • Kredita ne namenite dejavnostim na področjih primarne kmetijske proizvodnje, proizvodnje, predelave in trženja ribiških proizvodov, proizvodov iz ribogojstva ali nakupu vozil za cestni prevoz tovora.

Glede na odsvetovana nenujna službena potovanja vas sicer radi sprejmemo osebno v naših poslovnih prostorih v Celju, a bo trenutno bolj smiselna uporaba drugih komunikacijskih kanalov, kot sta modri številki 040 200 358 ali 040 642 239 oziroma preko elektronske pošte: koronavirus@anaplus.eu, lahko pa se na nas obrnete tudi digitalno preko LinkedIn profila, da vas dodamo na seznam interesentov.

Komentiraj