Napovedani razpisi za nepovratna sredstva in ugodne kredite za 2020

Spoštovani,

obveščamo vas, da bodo pod okriljem MGRT V LETOŠNJEM LETU OBJAVLJENI ŠE SLEDEČI JAVNI RAZPISI ZA PRIDOBITEV NEPOVRATNIH SPODBUD IN UGODNIH KREDITOV:

Javni poziv COVID 19 Spodbude za internacionalizacijo
Namen: ohranitev stikov s potencialnimi tujimi kupci ter promocija izdelkov/storitev na področju internacionalizacije.
Upravičenci: MSP
Okvirna višina sredstev: 0,8 mio EUR
Obdobje upravičenosti stroškov: od 1.2.2020 do 15.10.2020
Predvidena objava: julij 2020

Veseli nas, da Slovenski podjetniški sklad ponovno odpira spodbude za digitalizacijo gospodarstva. Ne zamudite vaše priložnosti, koronakriza je digitalizacijo ekonomije še pospešila, zato ne čakajte do naslednje krize.

Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D-C19 2019 -2023)
Namen: vlaganje v uporabo digitalnega poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dviga upravljavskih kapacitet, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij.
Upravičenci: MSP
Okvirna višina sredstev: 15 mio EUR
Obdobje upravičenosti stroškov: od 12.3.2020 do 10.10.2020
Predvidena objava: julij 2020

Javni poziv COVID 19 Sofinanciranje izpada prihodkov podjetjem v gostinstvu in turizmu
Namen: sofinanciranje izpada v prihodkih zaradi posledic epidemije v majhnih in srednje velikih podjetjih, ki opravljajo dejavnost v nastanitvenih gostinskih obratih ter restavracijah in gostilnah.
Upravičenci: MSP na področju turizma
Okvirna višina sredstev: 13 mio  EUR
Obdobje upravičenosti stroškov: od 1.2.2020 do 15.10.2020
Predvidena objava: avgust 2020

Javni razpis COVID 19 za prilagoditev poslovanja za mala podjetja na obmejnih problemskih območjih
Namen: omogočiti malim podjetjem z obmejnih območij na področju predelovalne dejavnosti ponoven zagon poslovne dejavnost in ohranitev delovnih mest.
Upravičenci: MSP
Okvirna višina sredstev: 5 mio EUR
Obdobje upravičenosti stroškov: od 12.3.2020 do 15.10.2020
Predvidena objava: avgust 2020

 

Država prihaja naproti gospodarstvu v času koronakrize tudi s pomočjo za ponoven zagon poslovanja in ohranitev delovnih mest.

Javni razpis Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0
Namen: spodbujanje uvajanja izdelkov, storitev in procesov na področju predelave lesa in lesnih tvoriv, ki bodo prispevali k večji snovni in energetski učinkovitosti.
Upravičenci: MSP
Okvirna višina sredstev: 6.200.000 EUR
Predviden datum objave: avgust 2020

Javni razpis Planinske koče
Namen: spodbuda k ukrepom za rabo obnovljivih virov energije in za zmanjšanje rabe energije in snovi, prav tako spodbuda k razvoju oziroma preoblikovanju turističnih proizvodov in načinov poslovanja v skladu s trajnostnimi usmeritvami (zeleni proizvodi) za izboljšanje konkurenčnega položaja.
Upravičenci: društva
Višina razpisanih sredstev: 5.000.000 EUR
Obdobje upravičenosti stroškov: datum oddaje vloge do 30.10.2020
Predviden datum objave: avgust 2020

Javni razpis COVID 19 Sofinanciranje razvojnih projektov
Namen: zagotoviti likvidnostno pomoč MSP-jem, ki načrtujejo izvedbo razvojno naravnanih projektov po posameznih prednostnih področjih Strategije pametne specializacije v sodelovanju s SRIP-i.
Upravičenci: MSP
Okvirna višina sredstev: 5 mio EUR
Obdobje upravičenosti stroškov: od 12.3.2020 do 15.10.2020
Predvidena objava: september 2020

Sofinancirani bodo tudi razvojni projekti, saj opuščanje razvoja v krizah vodi v stagnacijo, v času digitalne revolucije celo v pogubo.

Mikrokrediti
SPS bo za likvidnostne kredite razpisal 25 mio EUR, ki bodo namenjeni MSP skladno z ZPOP-1 (s.p., g.d., zadruge) na območjih, ki niso problemska in obmejna problemska.

Krediti za problemska in obmejna območja
SRRS bo za likvidnostne kredite razpisal 26,6 mio EUR za MSP (s.p., g.d., zadruge) na problemskih in obmejnih problemskih območjih.

Spletna predstavitev razpisa Podukrep 6.4 in aktualnih ter napovedanih javnih razpisov, bo potekala v četrtek, 16.7. ob 10. uri. Vabljeni!

Naša spletna predstavitev razpisa Podukrep 6.4 in ostalih obstoječih ter napovedanih javnih razpisov, bo potekala v četrtek, 16.7. ob 10. uri. Na ogled predstavitve se lahko prijavite TUKAJ. Predstavitev je brezplačna.

Vabljeni tudi na brezplačen posvet preko spleta ali v živo. Z veseljem se bomo pogovorili z vami in skupaj poiskali najboljše možnosti za vaše podjetje. Za termin posveta se je potrebno predhodno dogovoriti.

Na voljo smo vam na naši modri številki 040 200 358, 040 642 239, preko elektronske pošte pisarna@anaplus.eu ali v naših poslovnih prostorih na Ljubljanski cesti 11 v Celju.

V pričakovanju vašega odziva vas lepo pozdravljamo in želimo lep vikend!
Vaše ISKRE PPC Anaplus

 

Komentiraj