Napoved javnih razpisov v 2018 s strani MGRT

Napoved razpisov za leto 2018 s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

V grobi oceni je s strani MGRT za leto 2018 obljubljeno več kot 400 milijonov evrov sredstev, od tega okvirno 100 milijonov v obliki nepovratnih spodbud predvsem za mikro, mala in srednja podjetja, preostalo pa v obliki ugodnih kreditov.

Področje lesarstva
Mikro, malim in srednjim podjetjem, ki delujejo na področju lesarstva, se obetata dva razpisa – prvi za spodbujanje razvoja na področju polproizvodov, ki bo predvidoma objavljen junija, in drugi, ki je napovedan za december 2018, za spodbujanje razvoja in uvajanja novih produktov v lesarstvu. Nepovratnih sredstev, ki bodo na voljo na obeh razpisih skupaj, bo nekaj več kot 15 milijonov evrov.

Turizem
Še za mesec januar je napovedan razpis, znotraj katerega bo na voljo kar 6 milijonov evrov nepovratnih sredstev, zanje pa bodo lahko kandidirali tisti, ki bi želeli vlagati v turistične kapacitete na problemskih območjih.
Že naslednji mesec, torej februarja 2018, pa bo sledil razpis, ki bo sofinanciral aktivnosti razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji.

Nadgradnja poslovanja
Kar nekaj nepovratnih sredstev, ki bodo na voljo v prihajajočem letu, bodo podjetja lahko koristila za nadgradnjo svojega poslovanja. V januarju in marcu se bosta odprla dva razpisa, namenjena spodbujanju partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih, v avgustu pa bo predvidoma ponovno odprt razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo e-poslovanja.

Spodbujanje podjetništva
V januarju se bo ponovil razpis za podporne storitve subjektov inovativnega okolja, znotraj katerega bo na voljo 13,5 milijona evrov nepovratnih sredstev, v aprilu pa je napovedan razpis, namenjen socialnim podjetjem in krepitvi njihovega podpornega okolja.
Ugodni krediti in subvencionirana obrestna mera: spomladi 2018 je napovedana objava različnih kreditnih shem v okviru SID-banke in različna jamstva za posojila in subvencionirano obrestno mero ter za mikrokredite v okviru Slovenskega podjetniškega sklada.

V letu 2018 bo mogoče oddati vloge še na razpise, ki so bili objavljeni že v letu 2017 in sicer: v februarja za procesne izboljšave (v kolikor niso bila sredstva porabljena na 1. roku), v maju pa za raziskovalno-razvojne projekte (na voljo 30 milijonov za leto 2018).

Komentiraj