Naložbe v pred industrijsko predelavo lesa

Naložbe v pred industrijsko predelavo lesa

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS je objavilo javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2018.

Predmet javnega razpisa so naložbe v dejavnost obdelave okroglega lesa, pred industrijsko predelavo lesa in dejavnost prve predelave lesa majhnega obsega, ki diverzificira proizvodnjo upravičencev.

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 7 milijonov evrov. Upravičeni stroški v okviru tega javnega razpisa  pa so stroški nakupa novih strojev in opreme za pred industrijsko predelavo lesa.

Več o pogojih razpisa lahko preberete na povezavi tukaj

Na podlagi bogatih izkušenj vam nudimo brezplačno svetovanje in brezplačno preliminarno oceno možnosti. V primeru ustreznosti pa vam nudimo strokovno pripravo celotne dokumentacije.

Na voljo smo vam na naši modri številki 040 200 358, 03 898 00 24, preko elektronske pošte: pisarna@anaplus.eu  ali osebno v naših poslovnih prostorih.

Komentiraj