Na voljo kar 20 milijonov EUR nepovratnih spodbud za naložbe pekarn, mesarij, oljarn in drugih obratov, ki predelujejo kmetijske proizvode

6. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2020

Razpis prinaša do 45% nepovratne spodbude za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov. Dejanska višina spodbude je odvisna od lokacije in velikosti vlagatelja. Najnižji znesek nepovratne spodbude znaša 5.000 EUR, najvišji pa 1.500.000 EUR.

Razpis prinaša do 45% nepovratne spodbude za naložbe v predelavo, trženje in razvoj kmetijskih proizvodov.

Upravičeni prijavitelji so:

 1. podjetja (gospodarske družbe),
 2. samostojni podjetnik posameznik,
 3. nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki ni nosilec kmetije,
 4. nosilec kmetie,
 5. zadruga ali
 6. zavod,

ki načrtujejo ali izvajajo investicijo s področja predelave ali trženje kmetijskih proizvodov.

Upravičeni stroški:

 1. stroški ureditve objektov. Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se priznavajo tudi stroški dobave gotovih elementov, njihovega prevoza in montaže ter stroški izvedbe del na kraju samem (stroški materiala, prevoza in opravljenih del);
 2. stroški nakupa, namestitve oziroma vgradnje opreme, strojev in naprav za trženje ali predelavo, vključno z laboratorijsko tehnologijo in IKT;
 3. prispevek v naravi v skladu z 69. členom Uredbe 1303/2013/EU in 97. členom te uredbe;
 4. splošni stroški.

Obdobje nastanka upravičenih stroškov: 

od 12.3.2020 do 30.06.2023.

Višina nepovratne spodbude:

Najnižji znesek spodbude lahko znaša 5.000 EUR, najvišji 1.500.000 EUR.

Višina nepovratne spodbude je odvisna od velikosti in lokacije prijavitelja na razpis.

Najvišji znesek podpore za prijavitelje iz VZHODNEGA dela Slovenije je 45%, pri čemer lahko prejmejo:

 • mikro in majhna podjetja do 45 %,
 • srednje velika podjetja do 35 %,
 • velika podjetja 25 %.

Najvišji znesek podpore za prijavitelje iz ZAHODNEGA dela Slovenije je 30%, pri čemer lahko prejmejo:

 • mikro in majhna podjetja do 30 %,
 • srednje velika podjetja do 20 %,
 • velika podjetja 10 %.

Rok za oddajo vlog na javni razpis: od 17. avgusta 2020 do vključno 26. oktobra 2020.

V našem Podjetniškem Projektnem Centru Anaplus vam nudimo brezplačno svetovanje in brezplačno preliminarno oceno možnosti uspeha na razpisu.  V primeru prijave pa vam nudimo strokovno pripravo vložne dokumentacije.

Na voljo smo vam na naši modri številki 040 200 358, 03 898 00 24, preko elektronske pošte pisarna@anaplus.eu in osebno v naših ali vaših poslovnih prostorih.

Veselimo se vašega odziva in vas lepo pozdravljamo

vaše ISKRE PPC Anaplus