MIKROKREDITI ZA PROBLEMSKA OBMOČJA (P7R)

Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis za pridobitev mikrokreditov za mikro in mala podjetja na problemskih območjih.

Značilnosti mikrokredita:
– posamezno podjetje lahko zaprosi za največ dva mikrokredita do skupne vrednosti največ 50.000 EUR
obrestna mera je fiksna 1,1 %
odplačilna doba do 5 let z 6 mesečnim moratorijem
kredit lahko namenite za obratna ali osnovna sredstva

Poleg dobe odplačila in ugodne obrestne mere, so prednosti zadevnega kredita še v odobritvi brez sodelovanja banke, dovoljeni bonitetni oceni do kar SB8 ter v garanciji v obliki osebnega poroštva.

Komentiraj