MIKROKREDITI Z DELNO SUBVENCIONIRANO OBRESTNO MERO

Spoštovani!

Obveščamo vas, da so na voljo ugodni mikrokrediti, kjer je 62,5% EURIBORJA sofinancirano.

Obrestna mera je spremenljiva in je odvisna od EURIBORJA, bonitetne ocene podjetja in ročnosti posojila. Sestavljena je iz dela EURIBORJA in pribitka izvajalca finančnega instrumenta.

Upravičeni stroški:

  • material
  • trgovsko blago
  • storitev
  • stroški dela
  • naložbe v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva

Upravičeni stroški lahko nastanejo največ 6 mesecev pred oddajo vloge in največ 18 mesecev po odobritvi financiranja.

Financira se 100% upravičenih stroškov.

Za vsak mikrokredit je možno pridobiti od 5.000€ do 25.000€, možno je oddati več vlog, kar pomeni, da lahko pridobite tudi več kot 25.000€ v kolikor izpolnjujete pogoje.

Za brezplačno preliminarno oceno možnosti financiranja Vašega podjetja, nam pišite na: nino.grah@anaplus.eu ali pokličite 040 834 200.