P7-2 2019 MIKROKREDITI

P7-2 2019 – MIKROKREDITI

Slovenski podjetniški sklad je objavil Javni razpis P7-2 2019 – MIKROKREDITI za pridobitev mikrokreditov za mikro in mala podjetja.

Značilnosti mikrokredita:
– kredit lahko namenite za obratna in/ali osnovna sredstva (plače, material, trgovsko blago, stroje in opremo,…),
vrednost posameznega kredita znaša od 5.000 EUR do 25.000 EUR,
– ugodna obrestna mera
(37,5 % 6 mesečnega EURIBORA (spremenljivi del referenčne obrestne mere) + 0,8 % p.a. (fiksni del), če je EURIBOR negativen se šteje kot 0 %),
odplačilna doba od 2 do 5 let s 6 mesečnim moratorijem,
kredit se lahko zavaruje samo z menicami podjetja (5 menic).

 

Več o pogojih razpisa, lahko preberete na povezavi tukaj

Na podlagi bogatih izkušenj vam nudimo brezplačno svetovanje in brezplačno preliminarno oceno možnosti. V primeru ustreznosti pa vam nudimo strokovno pripravo celotne dokumentacije.

Na voljo smo vam na naši modri številki 040 200 358, 03 898 00 24, preko elektronske pošte: pisarna@anaplus.eu  ali osebno v naših poslovnih prostorih.

Komentiraj