Medgeneracijski trk ali sodelovanje?

Obiskali smo konferenco Trk generacij na tematiko; Medgeneracijsko vodenje je nuja

Spoštovani.

za vas smo v sredo 4. marca 2020 obiskali konferenco Trk generacij na tematiko; Medgeneracijsko vodenje je nuja – potrebno je več razumevanja, sodelovanja in povezovanja.

Pohvale organizatorju konference Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu in gostom predavateljem, ker so nam dali lepo iztočnico v možnost uspešnega sobivanja in povezovanja različnih generacij za uspešno prihodnost vseh nas.

Utrinek iz konference Trk generacij, vir: lasten

Demografske spremembe ter staranje prebivalstva in posledično dolgoročno pomanjkanje delovne sile so dejstva, katerim se ne moramo izogniti.

Slovenija bo imela do leta 2020 20,6 % prebivalcev starih nad 65 let, do leta 2050 pa se bo ta delež znatno povečal, in sicer do 30 %. V Sloveniji imamo podpovprečno število zaposlenih mladih do 25. leta in starejših od 55. let, ter nadpovprečno starih med 26 in 54 let. Zato ima zelo veliko in pomembno vlogo spopadanje z izzivom staranja prebivalstva in medgeneracijskega sodelovanja, ki je pomembno za vse – za posameznika, podjetje in državo.

Poleg digitalne preobrazbe podjetij, je pomembna tudi miselna preobrazba s strani vodstvenega kadra podjetij in novi poslovni modeli, ki bodo spodbujali prave vrednote zaposlenih in bodo omogočali ukrepe na spremenjene zmožnosti in potrebe starejših delavcev, razvojne ukrepe za nove razvojne možnosti v menedžmentu podjetja z novo organizacijo, ki omogoča sinergijo mlajših in starejših zaposlenih.

Medgeneracijsko sodelovanje je ključ do bolj polne in srečnejše prihodnosti vseh generacij. In kot je povedal že Mahatma Gandhi »“Če želiš videti spremembo v svetu, moraš ti biti ta sprememba.”

Kontaktirajte nas preko spodaj navedenih komunikacijskih poti in z našo pomočjo uspešno pripravite strategijo za upravljanje s starejšimi zaposlenimi, ki je lahko sofinancirana s strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.

Glede na odsvetovana nenujna službena potovanja vas sicer radi sprejmemo osebno v naših poslovnih prostorih v Celju, a bo trenutno bolj smiselna uporaba drugih komunikacijskih kanalov, kot sta modri številki 040 200 358 ali 03 898 00 24 oziroma preko e-pošte: pisarna@anaplus.eu, lahko pa se na nas obrnete tudi digitalno preko LinkedIn profila.

Komentiraj