KREDITI PO 0,5% FIKSNI OBRESTNI MERI ZA PODJETJA, KI SO UTRPELA NEPOSREDNO ŠKODO V POPLAVAH

Spoštovani!

Obveščamo vas, da je odprt javni razpis P7P 2023, ki nudi ugodne kredite do 100.000€ po fiksni obrestni meri, ki znaša 0,5%.

Upravičenci so mikro, mala in srednje velika podjetja ter izpolnjuje naslednje osnovne pogoje:

 • so utrpeli neposredno škodo zaradi poplav v avgustu 2023
 • imajo vsaj 1 zaposlenega za polni delovni čas na zadnji dan meseca pred oddajo vloge
 • so ustanovljeni pred 1. 1. 2022
 • imajo na dan oddaje vloge za kredit poravnane vse zapadle obveznosti do FURSa in oddane vse REK obrazce ter nimajo
  neporavnanih zapadlih obveznosti do SPS (dogovorjeni odlogi se v to ne štejejo)
 • imajo bonitetno oceno Ajpesa med SB1 in SB8.

Značilnosti kredita:

 • zelo ugodna fiksna obrestna mera, ki znaša 0,5%
 • odplačilna doba od 2 do 5 let za kredite od 15.000€ pa do 50.000€
 • odplačilna doba od 2 do 7 let za kredite v višini od 50.001€ pa do 100.000€.
 • kredit lahko znaša največ 40% vrednosti čistih prihodkov od prodaje v letu 2022
 • moratorij možen od 1 do 6 mesecev z možnostjo podaljšanja do 24 mesecev
 • kredit ima status pomoči deminimis (samo v znesku kolikor znaša pomoč, ki izhaja iz ugodnejših pogojev kredita)

Zavarovanje kredita:

 • za kredit v višini od 50.001€ do 100.000€8 menic podjetja in osebno poroštvo: 8 menic osebnega poroka, ki je lastnik podjetja in ima nepremično premoženje za zavarovanje kredita v razmerju 1:1 (razmerje med zneskom kredita in vrednostjo neobremenjenega nepremičnega premoženja).
 • za kredit v višini od 15.000€ do 50.000€ 8 menic podjetja

Upravičeni stroški:

 • material in trgovsko blago
 • storitve
 • nakup novih strojev in opreme
 • pripadajoči DDV

Upravičeno obdobje nastanka upravičenih stroškov je med 4. 8. 2023 in 31. 5. 2024.

Za brezplačno preverjanje izpolnjevanja pogojev, se vpišite na naš seznam interesentov TUKAJ.

Za vsa vaša vprašanja smo vam na voljo tudi na naših modrih številkah 040 642 239, 040 834 200, 040 200 358, ali preko elektronske pošte pisarna@anaplus.eu.