KREDIT PRI SID BANKI BREZ DODATNEGA ZAVAROVANJA

Obveščamo Vas, da so pri SID banki na voljo krediti z nižjo obrestno mero, za katera podjejte ne potrebuje dodatnega zavarovanja.

Prijava možna samo do vključno 29. 10. 2022. TRENUTNO ZAPRTA PPRIJAVA

Najmanjši znesek kredita je 100.000€, največji pa 1.800.000€.  Doba odplačevanja je od enega do 12 let z možnostjo koriščenja moratorija. Moratorij je lahko največ polovico ročnosti kredita oz. ne več kot 5 let in je vključen v dobo odplačevanja. Kredit se lahko najame za financiranje obratnih in osnovnih sredstev.

Osnovni pogoji za pridobitev kredita so:

  • več kot 20% kapitala v razmerju do obveznosti do virov sredstev
  • finančni dolg v razmerju do EBITDA  ne več kot 5,0
  • podjetje ni dajalo večjih posojil

Posojilo se smatra kot pomoč po shemi de minimisa. Obravnava vloga na SID banki pa traja približno 2 meseca.

 

Za več infomracij nas lahko pokličite na tel. številko 040 834 200 ali pa 040 64 22 39.