KJE BO LETOS DENAR ZA PODJETJA IN PODJETNIKE

Letos bodo za podjetja in podjetnike na voljo različne oblike državnih denarnih spodbud:

  • Slovenski podjetniški sklad bo v letu 2015 ponudil novih 100,36 milijona evrov finančnih spodbud. Predvidoma že v začetku leta bosta na voljo dva javna razpisa za garancijo sklada in kredit s subvencionirano obrestno mero (P1, P1 TIP), za katera bo na voljo 87 milijonov evrov, poleg tega pa znova odprt tudi javni razpis (P7) za mikrokredite za obratna sredstva, za katerega bo namenjenih 5 milijonov evrov.
  • Še naprej bodo na voljo tudi posojila SID BANKE D.D. za financiranje obratnega kapitala z ugodno obrestno mero, za katera je še vedno na voljo 285 milijonov evrov. Poleg tega pa so še vedno na voljo tudi finančne spodbude za naložbe v učinkovito rabo energije pri katerem se posojilo kombinira z evropskimi nepovratnimi sredstvi.
  • V letu 2015 bodo znova na voljo tudi različne regionalne spodbude za naslednje regije: Pokolpje, Pomurje, območje občin Hrastnik, Radeče, Trbovlje ter območje Maribora s širšo okolico.
  • Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bosta razpisala tako povratne kakor tudi nepovratne finančne spodbude v letu 2015 že skladno z novo finančno perspektivo 2014-2020.

 

Vir: Finance 3/2015

Komentiraj