Kateri projekti bodo sofinancirani v prihodnosti

Čeprav se programi finančnih pomoči za obdobje 2007-2013 bližajo koncu, so sredstva še vedno na voljo.

Sredstva za programe, ki so namenjeni predvsem raziskavam, vzpostavljanju mrež za blago, ljudi in energijo, boju proti vplivnim podnebnim spremembam, doseganju rasti ter ustvarjanju številnejših in boljših delovnih mest, so še vedno aktualna in dostopna podjetjem in tudi posameznikom.

Programi finančnih pomoči so usmerjeni k ustreznemu približevanju ciljem iz strategije Evropa 2020, ki želi državam članicam omogočiti predvsem visoko zaposlenost, produktivnost in socialno kohezijo. Do leta 2020 je tako v strategiji zajetih pet ciljev, v okviru katerih se bodo izvajali programi: zaposlovanje, inovacije, izobraževanje, socialne vključenosti in podnebje oziroma energija.

Slovenija letos že sledi predvsem zadnjemu, ki omogoča finančne spodbude na področju podnebja oziroma energije, saj je na voljo več milijonov nepovratnih sredstev, namenjenih za obnovo, zamenjavo in nakup tehnologij, ki pripomorejo k zmanjšanju porabe energije in izpustov.

 

Prijava na centralizirane razpise

Pri prijavi je nujno, da vemo, kakšen projekt želimo prijaviti, in da vanj tudi verjamemo. Pogosto se namreč zgodi, da ljudje sploh ne vedo, kakšen projekt (naložbo) želijo izvesti, saj želijo pridobiti zgolj nepovratna sredstva. Možnosti so skoraj neomejene, saj je okvir omenjenih ciljev zelo širok.

Pri prijavi na centralizirane razpise moramo biti pozorni predvsem na napake, ki so administrativne. Natančno moramo slediti postopku prijave, predvsem je pomembno, da je vloga podpisana in ožigosana, kjer je potrebno, ter da predložimo vse zahtevane obrazce in dokumente. Pri nekaterih razpisih ni možnosti za dopolnitve in zaradi majhnih napak se lahko vloga zavrže že pri pregledovanju.


Drugačni

Pomembna je tudi inovativnost pri projektu. Zavedati se moramo, da se na centralizirane razpise prijavljajo podjetja iz celotne EU, zato naj bo poudarek na nečem novem, drugačnem. Prav inovativnost razpisovalci zelo poudarjajo. V večini razpisov je eden izmed glavnih pogojev za prijavo skupno sodelovanje z vsaj enim ali več partnerji iz držav članic EU ali držav, ki so možne kandidatke. Na spletni strani evropske komisije je seznam podjetij, ki iščejo partnerstva pri projektih.

 

Vir: Jasmina Motaln, Tiko Pro; povzeto po Finance.

Komentiraj