JAVNI RAZPIS P1 plus 2021 – GARANCIJA ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO OBRESTNE MERE

Spoštovani!

Obveščamo vas, da se je odprl JAVNI RAZPIS P1 plus 2021 – GARANCIJA ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO OBRESTNE MERE.

Razpis je delno prilagojen blaženju posledic krize zaradi koronavirusa.

Ob pomoči razpisa P1 plus lahko pridobite KREDIT ZA OBRATNA ALI OSNOVNA SREDSTVA.


Vabimo vas, da se VPIŠITE NA NAŠ SEZNAM INTERESENTOV
TUKAJ .

Upravičenci: mikro, mala in srednje velika podjetja iz celotne Slovenije.

Upravičeni stroški:
– obratna sredstva – izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga, izdatki za opravljene storitve, izdatki za plače,…,
– materialne investicije – nakup novih strojev, opreme, nakup poslovnih prostorov, stroški gradnje,…,
– nematerialne investicije – nakup patentiranih pravic, licenc.

Višina kredita:
– za obratna sredstva do 100.000 EUR za mikro in mala podjetja,
– za obratna sredstva do 200.000 EUR za srednje velika podjetja;
– za osnovna sredstva vse do 1.250.000 EUR.
Kredit lahko krije do 80% v vlogi navedenih stroškov.

Zavarovanje: garancija sklada v višini do 80% glavnice in dodatno v dogovoru z banko.

Moratorij:
– do 6 mesecev pri kreditu za obratna sredstva in
– do 12 mesecev pri kreditu za osnovna sredstva.

Doba vračila:
– do 5 let pri kreditu za obratna sredstva in
– do 10 let pri kreditu za osnovna sredstva.

Obrestna mera:
– do 0,75 % + 6 m EURIBOR,
– do 1% + 6 m EURIBOR za podjetja v dejavnosti trgovine in popravila motornih vozil.

1. rok za oddajo vlog: 20. 04. 2021

Potrebno je tudi sodelovanje vaše banke, zato je pomembno, da nemudoma začnete z aktivnostmi za oddajo vloge.

Vabimo vas, da se VPIŠITE NA NAŠ SEZNAM INTERESENTOV TUKAJ .


Svetovali vam bomo, vam pripravili brezplačno preliminarno oceno in ponudili pomoč pri strokovni pripravi vložne dokumentacije.

Na voljo smo vam tudi na naši modri številki 040 200 358, 040 642 239 ali preko elektronske pošte pisarna@anaplus.eu

Vaše ISKRE PPC Anaplus d.o.o.