Javni poziv za nepovratne finančne spodbude za naprave za samooskrbo z električno energijo

Spoštovani,

obveščamo Vas, da je odprt javni poziv za naprave za samooskrbo z električno energijo in za naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije za katerega je na voljo 10.000.000€.

Rok za oddajo vloge je do objave zaključka javnega poziva.

Predmet in namen podpore

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude/pomoči za izvedene naložbe nakupa in vgradnje naprav za individualno in skupnostno samooskrbo gospodinjskih odjemalcev ali malih poslovnih odjemalcev z električno energijo, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije  in za naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije.

 

Upravičenci

Upravičenci so:

  • fizične osebe
  • gospodarske družbe

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški so:

  • nakup naprave za samooskrbo z električno energijo (brez baterijskega hranilnika električne energije)
  • nakup baterijskega hranilnika električne energije
  • montaža naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije ter zagona sistema
  • montaža naprave za samooskrbo z električno energijo (brez baterijskega hranilnika električne energije) ter zagona sistema;
  • pripadajoče električne inštalacije in oprema
Investicija mora biti popolnoma zaključena pred oddajo vloge.

Finančne določbe

Višina nepovratne spodbude znaša:

  • 500,00 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije, vendar ne več kot 25 % upravičenih stroškov naložbe,
  • 50,00 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo brez baterijskega hranilnika električne energije, vendar ne več kot 25 % upravičenih stroškov naložbe,
in sicer za največ 80 % vsote priključnih moči odjemnih mest.

Za naložbe izvedene v Triglavskem narodnem parku se konča višina spodbude poveča za 25%.