Informacije in pomoč pri pridobivanju sredstev za obvladovanje posledic koronavirusa

Za vas budno spremljamo vse spremembe in novosti razpisov v zvezi s posledicami koronavirusa in vam navkljub odsvetovanju rokovanja ponujamo roko (četudi digitalno) v pomoč pri vlogah za tovrstna sredstva.


Vsakodnevno bomo ažurirali podatke o novih aktualnih razpisih s tega področja, zato le sledite naši spletni strani pod zavihkom “javni-razpisi”.

 

vir slike: Pixabay.com

Novi koronavirus in razmere ter previdnostni ukrepi, ki jih priporoča stroka in zapovedujejo pristojni organi, že sedaj močno vplivajo na gospodarstvo, zato je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) k reševanju pristopilo z dvostopenjskim sistemom. Določilo je takojšnje interventne ukrepe, ki jih je mogoče implementirati v kratkem časovnem obdobju, in opredelilo strateške ukrepe za vzpostavitev oz. preoblikovanje dobaviteljskih verig, s čimer lahko podjetja tudi dolgoročno zmanjšajo odvisnost od dobaviteljev izven EU.

Ukrepi za blaženje posledic krize zaradi koronavirusa so zastavljeni na osnovi ključnih ciljev in sicer za zagotavljanje likvidnosti podjetij, ohranjanje delovnih mest ter zagotavljanje pomoči pri promocijskih storitvah, ki so jih podjetja že vložila in jih ne morejo povrniti.

Dnevno ažurirane informacije o aktualnih in napovedanih javnih razpisih v podporo blaženja krize zaradi koronavirusa si lahko preberete TUKAJ.

 

Podjetjem se pomaga pri blažitvi krize zaradi koronavirusa preko različnih mehanizmov.

 

Kot naš prispevek blaženju posledic krize vlagateljem teh vlog nudimo brezplačno svetovanje, hkrati pa vam bomo vložno dokumentacijo pripravili po znižanih cenah!

Radi vas sprejmemo osebno v naših poslovnih prostorih v Celju, a bo trenutno bolj smiselna uporaba drugih komunikacijskih kanalov, kot sta modri številki 040 200 358 ali 03 898 00 24 oziroma preko elektronske pošte: koronavirus@anaplus.eu, lahko pa se na nas obrnete tudi digitalno preko LinkedIn profila, da vas dodamo na seznam interesentov.

 

 

Navodila za delodajalce v primeru zaznanja obolelosti zaposlenih

Za vse delodajalce je tako Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) pripravil navodila za delovne organizacije, ki jih v celoti najdete na povezavi, kratek izsek pa smo izpostavili za vas, saj zdravje na delovnem mestu že tako jemljemo resno in kot vrednoto, ki jo v podjetju živimo vsakodnevno.

Izsek iz navodil za delovne organizacije NIJZ

Komentiraj