Financiranje obratnih sredstev in opreme za lesno panogo

Financiranje obratnih sredstev in opreme za obdelovalce in predelovalce lesa-B2 2018

Slovenski regionalno razvojni sklad je v petek, 14.12.2018 objavila Javni razpis za financiranje obratnih sredstev in opreme za obdelovalce in predelovalce lesa. 

Namen razpisa je spodbujanje obdelave in predelave lesa, dviga konkurenčnosti, tržne naravnanosti in tehnološkega razvoja podjetij ter skladnega regionalnega razvoja. 

Najnižja zaprošena vrednost posojila je 5.000,00 EUR in najvišja 50.000,00 EUR.

Kredit lahko krije do 75% vrednosti projekta, preostalih 25% pa zagotovijo prijavitelji v obliki lastnega deleža.

Prijavitelji lahko prijave oddajo vse do 31.05.2019 oz. do porabe sredstev.

Več o pogojih razpisa lahko preberete na povezavi tukaj. 

Na podlagi bogatih izkušenj vam nudimo brezplačno svetovanje in brezplačno preliminarno oceno možnosti. V primeru ustreznosti pa vam nudimo strokovno pripravo celotne dokumentacije.

Na voljo smo vam na naši modri številki 040 200 358, 03 898 00 24, preko elektronske pošte: pisarna@anaplus.eu  ali osebno v naših poslovnih prostorih.

Komentiraj