Kategorija: Sporočila za javnost

PLATFORMA S PONUDNIKI REŠITEV, KI IZPOLNJUJEJO POGOJE EKO SKLADA V IZDELAVI

Spoštovani, obveščamo Vas, da je v nastajanju platforma, ki bo na enem mestu nudila pregled nad ponudniki storitev, ki izpolnjujejo zahteve EKO SKLADA. Na enem mestu si boste lahko ogledali storitve različnih ponudnikov, katerih stroške boste lahko prijavili na razpise za povratna in nepovratna sredstva, ki jih izvaja EKO SKLAD. Povezava do platforme: https://razpisi.si/katalog-eko-sklad/  
Preberi več

Javni poziv za nepovratne finančne spodbude za naprave za samooskrbo z električno energijo

Spoštovani, obveščamo Vas, da je odprt javni poziv za naprave za samooskrbo z električno energijo in za naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije za katerega je na voljo 10.000.000€. Rok za oddajo vloge je do objave zaključka javnega poziva. Predmet in namen podpore Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude/pomoči […]
Preberi več

Javni razpis za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022

Spoštovani, obveščamo Vas, da je odprt javni razpis za naložbe  v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022  za katerega je na voljo 15.000.000,00€. Rok za oddajo vloge je 18. 4. 2023 do 14.00 Predmet in namen podpore Podpora se nameni za naložbe v: predelavo kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode predelavo kmetijskih proizvodov […]
Preberi več

JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE VELIKIH INVESTICIJ ZA VEČJO PRODUKTIVNOST IN KONKURENČNOST V REPUBLIKI SLOVENIJI

Spoštovani, obveščamo Vas, da je odprt javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji  za katerega je na voljo 88.500.000,00€. Rok za oddajo vloge je 22. 4. 2022 Predmet podpore Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva, ki bodo prispevale k doseganju višje dodane […]
Preberi več

Javni razpis Digitalna preobrazba gospodarstva

Spoštovani, obveščamo Vas, da je odprt javni razpis Digitalna preobrazba gospodarstva  za katerega je na voljo 44.000.000,00€. Rok za oddajo vloge je 28. 4. 2022 Predmet podpore Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja aktivnosti projektov celovite digitalne preobrazbe podjetij ali digitalne preobrazbe njihovih posameznih poslovnih funkcij. Projekte bodo izvajali konzorciji podjetij, sestavljeni iz najmanj enega […]
Preberi več

Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij v podporo investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva na obmejnih problemskih območjih

Spoštovani, obveščamo Vas, da je odprt javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij v podporo investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva na obmejnih problemskih območjih  za katerega je na voljo 30.000.000,00€. Rok za oddajo vloge je 11. 4. 2022 Predmet podpore Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov začetnih investicij podjetij na […]
Preberi več

P4I 2022 – Javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih

Spoštovani, obveščamo Vas, da je odprt Javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih za katerega je na voljo 20.000.000,00€. Rok za oddajo vloge je 29. 3. 2022 in 12. 4. 2022 Predmet podpore Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, ki so povezana s širitvijo […]
Preberi več

Javni razpis podukrep 6.1 pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete 2022

Spoštovani, obveščamo Vas, da je odprt javni razpis za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2022  za katerega je na voljo 8.932.207,66€. ZAPRT Rok za oddajo vloge je 31. 3. 2022 Predmet in namen podpore Predmet javnega razpisa je podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti. Podpora je namenjena mladim kmetom […]
Preberi več

Rezultati P4D21 končno znani!

Spoštovani podjetniki, ki ste trenutno na poti digitalne preobrazbe, s ponosom vam sporočamo iskrene čestitke in se zahvaljujemo za vaše zaupanje pri sodelovanju pri prijavi in oblikovanju projekta digitalne preobrazbe vašega podjetja, ki je visokemu številu vlog in posledično minimalnem pragu navkljub dobilo odobreno projektno sofinanciranje! Na javnem razpisu P4D2021 smo namreč pomagali prijavljati kar […]
Preberi več

7. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2021

Spoštovani, obveščamo Vas, da je odprt Javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naožbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih prozivodov za leto 2021 za katerega je na voljo 21.200.000€. Rok za oddajo vloge je 1. 6. 2022 Predmet podpore Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov. Predelava kmetijskih […]
Preberi več