Kategorija: Sporočila za javnost

7. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2021

Spoštovani, obveščamo Vas, da je odprt Javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naožbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih prozivodov za leto 2021 za katerega je na voljo 21.200.000€. Rok za oddajo vloge je 1. 6. 2022 Predmet podpore Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov. Predelava kmetijskih […]
Preberi več

Kdor deli, drugim dobro naredi

Spoštovani, v PPC ANAplus se zavedamo, da kdor deli, drugim dobro naredi (ang. sharing is caring), kar je eno izmed načel naše digitalne kulture. Zato smo ob zavedanju in poznavanju problematike (slovenskih) javnih razpisov in drugih virov finančnih sredstev za podjetja, o čemer na spodnjem intervjuju (predvajanim na PlanetTV) na kratko pove naša direktorica, za […]
Preberi več

Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz Programa razvoja podeželje 2014-2020 za leto 2021

Spoštovani, obveščamo Vas, da je odprt Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2021 za katerega je na voljo okvirno 2.000.000€. Rok za oddajo vloge je 24. 1. 2022 Predmet podpore Podpora iz operacije ureditev gozdne infrastrukture je namenjena naložbam v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest ter gozdnih vlak ter […]
Preberi več

Vavčer za prenos lastništva

Spoštovani, obveščamo Vas, da je odprt Javni poziv ” Vavčer za prenos lastništva” za katerega je na voljo 300.000,00€. Rok za oddajo vloge je 30. 9. 2023 Predmet podpore Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov aktivnosti vezanih na pripravo poslovnega subjekta na prenost lastništva, neposredno izvedbo prenosa lastništva oz. dvig kompetenc prevzemnikov poslovnih subjektov. […]
Preberi več

Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino

Spoštovani, obveščamo Vas, da je odprt Javni poziv ” Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino” za katerega je na voljo 700.000,00€. Rok za oddajo vloge je 31. 3. 2023 Predmet podpore Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov udeležbe izhodnih gospodarskih delegacij (vključno z B2B) Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi podjetja […]
Preberi več

Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih

Spoštovani, obveščamo Vas, da je odprt Javni poziv ” Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih” za katerega je na voljo 700.000,00€. Rok za oddajo vloge je 31. 3. 2023 Predmet podpore Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov aktivne udeležbe na mednarodnih forumih Namen javnega poziva je spodbuditi podjetja k aktivni udeležbi na mednarodnih forumih […]
Preberi več

Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov

Spoštovani, obveščamo Vas, da je odprt Javni poziv ” Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov (LCA)” za katerega je na voljo 409.000,00€. Rok za oddajo vloge je 31. 3. 2023 Predmet podpore Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov zunanjega strokovnjaka/izvajalca za izdelavo LCA analize, ki je skladna s standardom 14040 in 14044 in v […]
Preberi več

Vavčer za statusno preoblikovanje družb

Spoštovani, obveščamo Vas, da je odprt Javni poziv ” Vavčer za statusno preoblikovanje družb” za katerega je na voljo 200.000,00€. Rok za oddajo vloge je 31. 3. 2023 Predmet podpore Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov svetovanja in izvedbe aktivnosti statusnega preoblikovanja.  Namen javnega poziva je spodbutiti ciljne skupine k statusnemu preoblikovanju: samostojnega podjetnika […]
Preberi več