Kategorija: Novice

MIKROKREDITI Z DELNO SUBVENCIONIRANO OBRESTNO MERO

Spoštovani! Obveščamo vas, da so na voljo ugodni mikrokrediti, kjer je 62,5% EURIBORJA sofinancirano. Obrestna mera je spremenljiva in je odvisna od EURIBORJA, bonitetne ocene podjetja in ročnosti posojila. Sestavljena je iz dela EURIBORJA in pribitka izvajalca finančnega instrumenta. Upravičeni stroški: material trgovsko blago storitev stroški dela naložbe v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva Upravičeni […]
Preberi več

Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji

Spoštovani! Obveščamo vas, da je objavljen Javni razpis kjer se dodeli podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022-2025 ROK ZA ODDAJO VLOG: 15. 11. 2022 Namen javnega razpisa je strokovna in finančna podpora zagonskim, mikro, majhnim in srednje velikim podjetjem pri intenzivnem procesu trajnostne in krožne transformacije poslovanja. FAZA […]
Preberi več

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma

Spoštovani! Obveščamo vas, da je objavljen Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma. ROK ZA ODDAJO VLOG: 5. 12. 2022 V okviru investicije mora biti vsaj 50 % upravičenih stroškov investicije namenjenih ukrepom za doseganje višje energetske učinkovitosti. Do podpore so upravičena mikro, mala, srednje velika in velika podjetja iz celotne […]
Preberi več

P7CE KRIZNO LIKVIDNOSTNI KREDIT

Spoštovani! Obveščamo vas, da je objavljen razpis P7CE 2022 za katerega je na voljo 32.000.000€ ROK ZA ODDAJO VLOGE: 15. 11. 2022 TRENUTNO ZAPRT Obrestna mera znaša je 0,35% fiksni del plus 6 mesečni EURIBOR. Upravičeni stroški so stroški obratnih sredstev. Najnižji znesek kredita je lahko 20.000€, najvišji pa 100.000€. Pogoji za prijavo: upravičeni do […]
Preberi več

KREDIT PRI SID BANKI BREZ DODATNEGA ZAVAROVANJA

Obveščamo Vas, da so pri SID banki na voljo krediti z nižjo obrestno mero, za katera podjejte ne potrebuje dodatnega zavarovanja. Prijava možna samo do vključno 29. 10. 2022. TRENUTNO ZAPRTA PPRIJAVA Najmanjši znesek kredita je 100.000€, največji pa 1.800.000€.  Doba odplačevanja je od enega do 12 let z možnostjo koriščenja moratorija. Moratorij je lahko […]
Preberi več

Javni razpis za okrevanje in odpornost s pilotno-demonstracijskimi projekti

Spoštovani! Obveščamo vas, da je objavljen Javni razpis za okrevanje in odpornost s pilotno-demonstracijskimi projekti za katerega je na voljo do 30.000.000€. ROK ZA ODDAJO VLOG: 16. 9. 2022   Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov za izvedbo PD projektov, ki jih izvajajo konzorciji in so usmerjeni v zeleni prehod in krožno gospodarstvo za krepitev odpornosti. […]
Preberi več

JAVNI RAZPIS SPODBUDE ZA MIKROPODJETJA V LESARSTVU

Spoštovani! Obveščamo vas, da je objavljen JAVNI RAZPIS SPODBUDE ZA MIKROPODJETJA V LESARSTVU (MIKRO 22-23). RAZPIS SE 30. 6. 2022 ZAPRE   Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij mikropodjetij v opredmetena in neopredmetena sredstva ter stroškov plač ter drugih stroškov dela v povezavi z razvojem novih proizvodov iz lesa. Poudarek bo dan projektom, ki bodo omogočali […]
Preberi več

JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE VELIKIH INVESTICIJ ZA VEČJO PRODUKTIVNOST IN KONKURENČNOST V REPUBLIKI SLOVENIJI

Spoštovani, obveščamo Vas, da je odprt javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji  za katerega je na voljo 88.500.000,00€. Rok za oddajo vloge je 22. 4. 2022 Predmet podpore Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva, ki bodo prispevale k doseganju višje dodane […]
Preberi več