Kategorija: Novice

BREZPLAČNI WEBINAR NA TEMO POVRATNIH SREDSTEV

Sporočamo vam, da bo spodaj predstavljeni brezplačni webinar na temonepovratnih spodbud potekal v torek, 31.1. ob 10.uri, na katerem bomopredstavili najugodnejše vire kreditiranja: mikroposojila in kredit z garancijo s strani Slovenskega podjetniškega sklada, ugodna posojila SID banke, posojila s strani Slovenskega regionalno razvojnega sklada, mikroposojila s strani Primorske hranilnice Vipava d. d. v sodelovanju s […]
Preberi več

BREZPLAČNI WEBINAR NA TEMO NEPOVRATNIH SPODBUD ZA KROŽNO TRANSFORMACIJO PODJETIJ

Sporočamo vam, da bo spodaj predstavljeni brezplačni webinar na temo nepovratnih spodbud potekal v sredo, 25.1. ob 10.uri. Poleg navedenih predavateljev bo na dogodku sodelovala tudi ga. Sibil Klančar, v.d. direktorice Direktorata za razvojna sredstva MGRT. BREZPLAČNI WEBINAR NA TEMO NEPOVRATNIH SPODBUD s poudarkom na hitrejši ter lažji TRAJNOSTNI, DIGITALNI IN KROŽNI TRANSFORMACIJI podjetij. Prehod […]
Preberi več

Javni poziv za nepovratne finančne spodbude za naprave za samooskrbo z električno energijo

Spoštovani, obveščamo Vas, da je odprt javni poziv za naprave za samooskrbo z električno energijo in za naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije za katerega je na voljo 10.000.000€. Rok za oddajo vloge je do objave zaključka javnega poziva. Predmet in namen podpore Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude/pomoči […]
Preberi več

Javni razpis za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022

Spoštovani, obveščamo Vas, da je odprt javni razpis za naložbe  v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022  za katerega je na voljo 15.000.000,00€. Rok za oddajo vloge je 18. 4. 2023 do 14.00 Predmet in namen podpore Podpora se nameni za naložbe v: predelavo kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode predelavo kmetijskih proizvodov […]
Preberi več

MIKROKREDITI Z DELNO SUBVENCIONIRANO OBRESTNO MERO

Spoštovani! Obveščamo vas, da so na voljo ugodni mikrokrediti, kjer je 62,5% EURIBORJA sofinancirano. Obrestna mera je spremenljiva in je odvisna od EURIBORJA, bonitetne ocene podjetja in ročnosti posojila. Sestavljena je iz dela EURIBORJA in pribitka izvajalca finančnega instrumenta. Upravičeni stroški: material trgovsko blago storitev stroški dela naložbe v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva Upravičeni […]
Preberi več

Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji

Spoštovani! Obveščamo vas, da je objavljen Javni razpis kjer se dodeli podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022-2025 ROK ZA ODDAJO VLOG: 15. 11. 2022 Namen javnega razpisa je strokovna in finančna podpora zagonskim, mikro, majhnim in srednje velikim podjetjem pri intenzivnem procesu trajnostne in krožne transformacije poslovanja. FAZA […]
Preberi več

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma

Spoštovani! Obveščamo vas, da je objavljen Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma. ROK ZA ODDAJO VLOG: 5. 12. 2022 V okviru investicije mora biti vsaj 50 % upravičenih stroškov investicije namenjenih ukrepom za doseganje višje energetske učinkovitosti. Do podpore so upravičena mikro, mala, srednje velika in velika podjetja iz celotne […]
Preberi več