Kategorija: Novice

Terminski načrt objav javnih razpisov iz naslova Programa razvoja podeželja 2014-2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na svojih spletnih straneh  objavilo terminski načrt objav javnih razpisov iz naslova Programa razvoja podeželja 2014–2020 za letošnje leto. Predvidenih je 20 javnih razpisov v višini več kot 110 mio evrov. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano želi v letošnjem letu z javnimi razpisi iz PRP 2014-2020 spodbujati […]
Preberi več

Objavljen prvi javni razpis v okviru Strategije pametne Specializacije

Ministrstvi za izobraževanje, znanost in šport ter za gospodarski razvoj in tehnologijo sta v petek, 29. januarja 2015, v Uradnem listu RS (št. 6/2016, st. 150) objavili prvi skupni javni razpis z naslova Strategije pametne specializacije (S4) v skupni vrednosti 67 milijonov evrov. Zanj bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 80 odstotkov celotne vrednosti, […]
Preberi več

Z januarjem odprtje prvih razpisov v okviru nove finančne perspektive 2014-2020

V okviru nove finančne perpektive 2014-2020 že v mesecu januarju pričakujemo odprtje prvih razpisov. Prvi razpisi bodo nudili nepovratne finančne spodbude podjetjem in fizičnim osebam na različnih področjih: Kmetijstvo Raziskave in razvoj Podjetja na degradiranih območjih Kmetijstvo: V sklopu ukrepov iz Programa razvoja podeželja so za prihodnje mesece napovedani naslednji razpisi: Javni razpis za prilagoditev […]
Preberi več

Objavljen javni razpis v okviru čezmejnega programa sodelovanja Slovenija-Hrvaška 2014–2020

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je v petek 15. januarja 2016 v Uradnem listu RS objavila javni razpis v okviru čezmejnega programa sodelovanja Slovenija-Hrvaška 2014-2020, ki ga je Evropska komisija potrdila 30. septembra 2015. Za projekte je na voljo 33,1 milijona evrov sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). V programskem obdobju […]
Preberi več

Objavljena javna razpisa v okviru dveh čezmejnih programov sodelovanja

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je v petek 18. decembra 2015  objavila javna razpisa v okviru dveh čezmejnih programov sodelovanja, in sicer Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija in Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska za obdobje 2014–2020.  V okviru programa sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo, ki ga je Evropska komisija (EK) potrdila […]
Preberi več

Vlada je potrdila strategijo pametne specializacije

Vlada je potrdila strategijo pametne specializacije VIR: Evropski strukturni in investicijski skladi, SVRK Vlada je 20. septembra 2015 potrdila strategijo pametne specializacije, eno od podlag za črpanje evropskih sredstev iz nove finančne perspektive. Ta daje smernice za izboljšanje konkurenčnosti Slovenije na svetovnih trgih, skupni imenovalec prednostnih področij pa so trajnostne tehnologije in storitve za zdravo […]
Preberi več

Kdo je v letu 2014 prejel največ kmetijskih subvencij v Sloveniji

V proračunskem letu 2014 so največ plačil iz evropskih kmetijskih skladov v Sloveniji dobile Ljubljanske mlekarne, njim pa sledita Perutnina Ptuj in Panvita. Podatki o upravičencih do plačil iz SKP morajo biti od 1.6.2015 javni. Od danes veljajo nova evropska pravila o preglednosti, po katerih morajo vse države članice, tudi Slovenija, javno objaviti seznam prejemnikov […]
Preberi več

Program finančnih spodbud MGRT za obdobje 2015-2020

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je sprejelo Program finančnih spodbud MGRT, ki zajema delovanje ministrstva v obdobju 2015 do 2020.   V program so vključeni predvideni zneski sredstev EU in integralnih sredstev, ki so indikativne narave, saj so odvisni od proračunskih zmožnosti Republike Slovenije v naslednjih letih.   Besedilo programa je dostopno na […]
Preberi več

Slovenija dobila uradno potrditev Programa razvoja podeželja 2014 – 2020

Evropska komisija je v petek 13.2.2015 uradno potrdila Program razvoja podeželja 2014-2020 (PRP) tudi za Slovenijo. Slovenija je tako v skupini prvih držav članic, ki bodo lahko začele izvajati ukrepe novega programskega obdobja. Finančno ta potrditev za razvoj slovenskega kmetijstva in podeželja pomeni dobrih 1,1 milijarde evrov, od tega bo Slovenija prejela 838 milijonov evrov […]
Preberi več