Kategorija: Nepovratna sredstva

Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz Programa razvoja podeželje 2014-2020 za leto 2021

Spoštovani, obveščamo Vas, da je odprt Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2021 za katerega je na voljo okvirno 2.000.000€. Rok za oddajo vloge je 24. 1. 2022 ZAPRT Predmet podpore Podpora iz operacije ureditev gozdne infrastrukture je namenjena naložbam v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest ter gozdnih vlak […]
Preberi več

Vavčer za prenos lastništva

Spoštovani, obveščamo Vas, da je odprt Javni poziv ” Vavčer za prenos lastništva” za katerega je na voljo 300.000,00€. Rok za oddajo vloge je 30. 9. 2023 Predmet podpore Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov aktivnosti vezanih na pripravo poslovnega subjekta na prenost lastništva, neposredno izvedbo prenosa lastništva oz. dvig kompetenc prevzemnikov poslovnih subjektov. […]
Preberi več

Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino

Spoštovani, obveščamo Vas, da je odprt Javni poziv ” Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino” za katerega je na voljo 700.000,00€. Rok za oddajo vloge je 31. 3. 2023 Predmet podpore Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov udeležbe izhodnih gospodarskih delegacij (vključno z B2B) Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi podjetja […]
Preberi več

Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih

Spoštovani, obveščamo Vas, da je odprt Javni poziv ” Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih” za katerega je na voljo 700.000,00€. Rok za oddajo vloge je 31. 3. 2023 Predmet podpore Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov aktivne udeležbe na mednarodnih forumih Namen javnega poziva je spodbuditi podjetja k aktivni udeležbi na mednarodnih forumih […]
Preberi več

Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov

Spoštovani, obveščamo Vas, da je odprt Javni poziv ” Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov (LCA)” za katerega je na voljo 409.000,00€. Rok za oddajo vloge je 31. 3. 2023 Predmet podpore Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov zunanjega strokovnjaka/izvajalca za izdelavo LCA analize, ki je skladna s standardom 14040 in 14044 in v […]
Preberi več

Vavčer za statusno preoblikovanje družb

Spoštovani, obveščamo Vas, da je odprt Javni poziv ” Vavčer za statusno preoblikovanje družb” za katerega je na voljo 200.000,00€. Rok za oddajo vloge je 31. 3. 2023 Predmet podpore Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov svetovanja in izvedbe aktivnosti statusnega preoblikovanja.  Namen javnega poziva je spodbutiti ciljne skupine k statusnemu preoblikovanju: samostojnega podjetnika […]
Preberi več

Vavčer za patente, modele, znamke

Spoštovani, obveščamo Vas, da je odprt Javni poziv ” Vavčer za patente, modele, znamke” za katerega je na voljo 600.000,00€. Rok za oddajo vloge je 31. 3. 2023 Predmet podpore Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov: priprave patentne prijave, prijave modela, znamke prijave in/ali registracije in/ali vzdrževanja in/ali širjenja prijave v tujino prevoda prijave […]
Preberi več

Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mikro, mala in srednje velika podjetja

Spoštovani, obveščamo Vas, da je odprt Javni poziv ” Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mikro, mala in srednje velika podjetja” za katerega je na voljo 100.000,00€. TRENUTNO ZAPRT Predmet podpore Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov uvajanja poslovne odličnosti po modelu EFQM v mikro, mala in srednje velika podjetja, in […]
Preberi več

Vavčer za prototipiranje

Spoštovani, obveščamo Vas, da je odprt Javni poziv ” Vavčer za prototipiranje” za katerega je na voljo 400.000€. TRENUTNO ZAPRT Predmet podpore Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov, povezanih z izdelavo fizičnega ali digitalnega prototipa. Namen in cilj javnega poziva je ciljnim skupinam zagotoviti možnost izdelave prototipa novega izdelka ali strotive z namenom validacije […]
Preberi več

Vavčer za kibernetsko varnost

Spoštovani, obveščamo Vas, da je odprt Javni poziv ” Vavčer za kibernetsko varnost” za katerega je na voljo 650.000€. Rok za oddajo vloge je 31. 3. 2023 Predmet podpore Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov za sistemski varnostni pregled in/ali vdorni (penetracijski) test. Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine k zagotavljanju […]
Preberi več