Bliža se 2. rok za oddajo vlog na Javni razpis za povečanje snovne in energetske učinkovitosti na področju turizma

 • PPC ANAplus
 • Novice
 • Novice
 • Bliža se 2. rok za oddajo vlog na Javni razpis za povečanje snovne in energetske učinkovitosti na področju turizma

Spoštovani!

Obveščamo vas, da se bliža 2. rok za oddajo vlog na Javni razpis za povečanje snovne in energetske učinkovitosti na področju turizma.

Vlogo na razpis je potrebno oddati od 1.9.2020 do 31.11. 2020.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov za uvajanje ukrepov snovne in energetske učinkovitosti oziroma rabe obnovljivih virov energije v mikro, malih in srednje velikih podjetjih s področja turizma.

Namen razpisa je sofinanciranje naložb za povečanje snovne in energetske učinkovitosti na področju turizma v Sloveniji in zajema naslednje upravičene stroške:

 1. energetska obnova objektov in snovna učinkovitost,
 2. stroški informiranja in komuniciranja,
 3. stroški storitev zunanjih izvajalcev.

 

Med upravičenimi stroški so tudi naložbe v samooskrbo iz obnovljivih virov energije.

Operacija, ki je predmet prijave, mora obsegati enega ali več naslednjih ukrepov:

 • celovita energetska obnova stavb,
 • obnova posameznih elementov ali celotnega zunanjega ovoja stavb,
 • nakup in vgradnja naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije,
 • nakup in vgradnja naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije,
 • nakup in vgradnja energetsko učinkovitejše razsvetljave,
 • zamenjava kurilne naprave z energetsko učinkovitejšo,
 • zamenjava sistema ogrevanja in/ali hlajenja z energetsko učinkovitejšim,
 • vgradnja sistemov za izkoriščanje odpadne toplote,
 • ukrepi za zmanjšanje porabe pitne in sanitarne vode (npr: vgradnja varčnih sanitarnih armatur, namestitev sistema za zbiranje in uporabo deževnice, ….)
 • ukrepi za zmanjšanje količin nastalih odpadkov (npr: nakup posod za ločeno zbiranje odpadkov, nakup stiskalnice odpadkov, nakup kompostnika, ….).

Višina nepovratne spodbude:

Višina nepovratne spodbude znaša do 75% vseh upravičenih stroškov. Pri čemer mora znesek vseh upravičenih stroškov znašati vsaj 50.000 EUR.

Upravičenci morajo biti registriraniza eno spodaj navedenih dejavnosti po SKD.

Upravičenci na javnem razpisu so mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na področju turizma in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge z omejeno odgovornostjo.

Prijavitelji morajo biti registrirani za eno od dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti:

 • 100 (dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov),
 • 101 (restavracije in gostilne).
 • 201 (počitniški domovi in letovišča),
 • 203 (oddajanje zasebnih sob gostom),
 • 204 (planinski domovi in mladinska prenočišča).

 

V našem Podjetniškem Projektnem Centru Anaplus vam nudimo brezplačno svetovanje in brezplačno preliminarno oceno možnosti uspeha na razpisu.  V primeru prijave pa vam nudimo pripravo kakovostne vložne dokumentacije.

Na voljo smo vam na naši modri številki 040 200 358, 03 898 00 24, preko elektronske pošte pisarna@anaplus.eu in osebno v naših ali vaših poslovnih prostorih.

Veselimo se vašega odziva in vas lepo pozdravljamo,

vaše ISKRE PPC Anaplus

 

Komentiraj