Akcijska ponudba – brezplačna priprava vložne dokumentacije na javni razpis

Skladno z ustaljeno dobro prakso preteklih let smo se tudi v letošnjem letu odločili ponuditi brezplačno pripravo vložne dokumentacije za enega od javnih razpisov. V letošnjem letu bo to dokumentacija za javni razpis Slovenskega podjetniškega sklada, P1 2015 (Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere).

Akcija brezplačne priprave dokumentacije velja zgolj za naslednji prijavni rok, 08.06.2015. Ponudba obsega pripravo celotne dokumentacije, torej: elektronskega prijavnega obrazca, poslovnega načrta, finančnih projekcij, trženjske strategije, svetovanje in komunikacijo z banko.

 

Splošni pogoji kredita:

  • obrestna mera za kredit znaša: 6 mesečni euribor + 0,95%;
  • stroški: stroški kredita se določijo v skladu s tarifo banke; strošek za odobritev garancije znaša 0,5% od vrednosti garancije enkratno;
  • zavarovanje kredita: izvede banka v skladu z njenimi pogoji poslovanja in Pogodbo o medsebojnem sodelovanju med Skladom in banko.

 

 Kredit se lahko porabi za:

  • materialne investicije, ki pomenijo stroške nakupa nove tehnološke opreme, nakupa zemljišč (max 10%), stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta;
  • nematerialne investicije, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc, znanja in ne patentiranega tehničnega znanja;
  • obratna sredstva (nakup materiala, blaga, oziroma denar za financiranje storitev, promocije, plač, nezapadlih davčnih obveznosti, stroškov testiranja,…).

Za vse dodatne informacije smo vam z veseljem na voljo na naši modri številki 040 200 358, preko telefona: 03 898 00 24, preko elektronske pošte pisarna@anaplus.eu ali osebno v naših prostorih.

 

Komentiraj