SID banka – ugodno financiranje

Ugodno financiranje preko SID banke 

 

SID banka nudi programe neposrednega financiranja za mala in srednje velika podjetja, na področjih tržnih vrzeli, kamor sodijo  internacionalizacija, tehnološki razvoj, raziskave in inovacije, okoljevarstveni in energetski projekti, infrastruktura in podobno.

 

Podjetjem so na voljo naslednji programi: 

 • MSP 8 – Financiranje malih in srednje velikih podjetij
  Upravičeni stroški: osnovna sredstva (nepremičnine, stroji in oprema, neopredmetena osnovna sredstva), material in storitve, trgovsko blago, drobni inventar, stroški dela
  Obdobje upravičenih stroškov: največ 1 leto pred sklenitvijo kreditne pogodbe in največ 2 leti po sklenitvi kreditne pogodbe
  Višina kredita: od 100.000 eur do 5.000.000 eur
  Obrestna mera: od 6 m Euribor +0,7% dalje (odvisno od bonitetne ocene podjetja in zavarovanja)
  Ročnost: od 3 do 10 let
  Moratorij: do največ 1/2 dobe odplačila
  Zavarovanje: sprejemljive različne oblike zavarovanja (terjatve, zaloge, nepremičnina, premičnina)
 • NALOŽBE 1 – Financiranje naložbenih projektov
  Upravičeni stroški: osnovna sredstva (nepremičnine, stroji in oprema, neopredmetena osnovna sredstva)
  Višina kredita: do 10.000.000 eur
  Obrestna mera: od 6 m Euribor +0,7% dalje (odvisno od bonitetne ocene podjetja, ročnosti in zavarovanja)
  Ročnost: od 6 do 20 let
  Moratorij: največ 5 let in ne več kot 1/2 dobe odplačila kredita
  Zavarovanje: sprejemljive različne oblike zavarovanja (terjatve, zaloge, nepremičnina, premičnina)
 • LES 1 – Financiranje naložb v gozdno-lesno predelovalno verigo
  Upravičeni stroški: osnovna sredstva (nepremičnine, stroji in oprema, neopredmetena osnovna sredstva)
  Višina kredita: od 100.000 eur do 5.000.000 eur
  Obrestna mera: od 6 m Euribor +0,7% dalje (odvisno od bonitetne ocene podjetja, ročnosti in zavarovanja)
  Ročnost: od 6 do 12 let
  Moratorij: do največ 1/2 dobe odplačila
  Zavarovanje: sprejemljive različne oblike zavarovanja (terjatve, zaloge, nepremičnina, premičnina)
 • TURIZEM 1 – Financiranje naložb za trajnostno rast slovenskega turizma
  Upravičeni stroški: osnovna sredstva 
  Višina kredita: do 20.000.000 eur
  Obrestna mera: od 6 m Euribor +0,7% dalje (odvisno od bonitetne ocene podjetja, ročnosti in zavarovanja)
  Ročnost: od 6 do 30 let
  Moratorij: največ 5 let in ne več kot 1/2 dobe odplačila kredita
  Zavarovanje: nepremičnine, premičnine
 • MSP 6 – Financiranje naložb in kapitalskega utrjevanja
  Upravičeni prijavitelji: če ste v zadnjem zaključenem poslovnem letu dosegli najmanj 12,5 % in največ 40 % stopnjo kapitala
  Upravičeni stroški: osnovna sredstva (nepremičnine, stroji in oprema, neopredmetena OS), stroški dela (nove zaposlitve)
  Višina kredita: od 100.000 eur do 5.000.000 eur
  Obrestna mera: 6-mesečni Euribor + 2,5 % p.a. (odvisna od bonitete podjetja in zavarovanja)
  Ročnost: od 6 let do 12 let
  Moratorij: 1/2 dobe odplačila kredita
  Zavarovanje: nepremičnina
 • MSP 7 – Financiranje poslovanja in kapitalskega utrjevanja
  Upravičeni prijavitelji: če ste v zadnjem zaključenem poslovnem letu dosegli najmanj 12,5 % in največ 40 % stopnjo kapitala
  Upravičeni stroški: obratna sredstva (plače, material, trgovsko blago)
  Višina kredita: od 100.000 eur do 5.000.000 eur
  Obrestna mera: 6-mesečni Euribor + 2,5 % p.a. (odvisna od bonitete podjetja in zavarovanja)
  Ročnost: od 6 let do 12 let
  Moratorij: 1/2 dobe odplačila kredita
  Zavarovanje: nepremičnina

 

Na podlagi bogatih izkušenj vam nudimo brezplačno svetovanje in brezplačno preliminarno oceno možnosti. V primeru ustreznosti pa vam nudimo strokovno pripravo vložne dokumentacije (poslovni načrt, finančne projekcije, elektronska vloga).

Na voljo smo vam na naši modri številki 040 200 358, 03 898 00 24, preko elektronske pošte: pisarna@anaplus.eu  ali osebno v naših poslovnih prostorih.

Komentiraj