Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposlenostjo v letih 2018-2019 – P2R 2017

  • PPC ANAplus
  • Novice
  • Novice
  • Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposlenostjo v letih 2018-2019 – P2R 2017

Samo do 7. novembra je odprt javni razpis, ki nudi nepovratna sredstva podjetjem (MSP) v višini do 40.000 EUR za zagon dejavnosti v problemskih območjih z visoko brezposlenostjo, s ciljem izboljšati poslovanje in konkurenčnost podjetja na domačih in tujih trgih. Več o razpisu si lahko preberete v nadaljevanju oz. nam pošljete povpraševanje.

Datum objave:  06.10.2017
Rok za prejem ponudb:  07.11.2017
Izdajatelj: Slovenski podjetniški sklad
Razpisano sredstev:  največ do 2.992.000,00 EUR
Maksimalna odobrena višina  sofinanciranja  (subvencije)  za  upravičenca  je  do  največ 40.000,00 EUR v dveh izplačilih.

Predmet  javnega  razpisa  je  sofinanciranje  zagona  podjetij,  priprave in  lansiranja tržnih produktov  na  trg novoustanovljenih  podjetij, delujočih  na  problemskih področjih z  visoko brezposelnostjo.

Problemska območja z visoko brezposelnostjo vključujejo:
– območja  občin  Pomurske  regije  (Apače,  Beltinci,  Cankova,  Črenšovci,  Dobrovnik,
Gornja  Radgona,  Gornji  Petrovci,  Grad,  Hodoš,  Kobilje,  Križevci,  Kuzma,  Lendava,
Ljutomer,  Moravske  Toplice,  Murska  Sobota,  Odranci,  Puconci,  Radenci,  Razkrižje,
Rogašovci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana in Veržej) in
občine Sveti Tomaž, Ormož in Središče ob Dravi,
– območja občin Pokolpja (Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in
Metlika),
– območja  občin  Maribora  s  širšo  okolico  (Mestna  občina  Maribor,  Hoče – Slivnica, Kungota, Pesnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Podvelka in Radlje ob Dravi),
– območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje.

Podjetja, ki so upravičena do sredstev razpisa, so  bila  registrirana  od 24.  8.  2016  do 20. 10.  2017  (upošteva  se  datum  registracije podjetja oz. datum priglasitve pri pristojnem organu.

Komentiraj