Objavljen prvi javni razpis v okviru Strategije pametne Specializacije

Ministrstvi za izobraževanje, znanost in šport ter za gospodarski razvoj in tehnologijo sta v petek, 29. januarja 2015, v Uradnem listu RS (št. 6/2016, st. 150) objavili prvi skupni javni razpis z naslova Strategije pametne specializacije (S4) v skupni vrednosti 67 milijonov evrov. Zanj bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 80 odstotkov celotne vrednosti, oz. 53,6 milijona evrov.

Cilj razpisa je povezati znanost, raziskovanje in gospodarstvo, namenjen pa je spodbujanju izvajanja raziskovalno-razvojnih in inovacijskih programov oz. projektov konzorcijev oz. podjetij za razvoj novih produktov, storitev, procesov in novih tehnologij na prednostnih področjih S4. Gre za strategijo za krepitev konkurenčnosti gospodarstva, inovacijske sposobnosti in diverzifikacijo obstoječe industrije ter rast novih in hitro rastočih industrij oz. podjetij, ki jo je Evropska komisija potrdila 3. novembra 2015.

Strateško je S4 usmerjena v trajnostne tehnologije in storitve za zdravo življenje, ki naj Slovenijo umestijo kot zeleno, aktivno, zdravo in digitalno regijo z vrhunskimi pogoji za ustvarjanje in inoviranje, usmerjeno v razvoj srednje in visoko tehnoloških rešitev na nišnih področjih. Ključni cilji S4 so dvig dodane vrednosti na zaposlenega, izvoz visokotehnološko intenzivnih proizvodov ter storitev z visokim deležem znanja ter dvig podjetniške aktivnosti. Cilji so razdelani za vsako od devetih prioritet, kjer so tudi jasno opredeljena fokusna področja in tehnologije, kjer ima Slovenija konkurenčne prednosti (pametna mesta in skupnosti, pametne zgradbe in dom z lesno verigo, mreže za prehod v krožno gospodarstvo, trajnostna pridelava hrane, trajnostni turizem, tovarne prihodnosti z optimizacijo in avtomatizacijo proizvodnje in proizvodnih procesov, vključno z omogočitvenimi tehnologijami, zdravje – medicina, mobilnost ter razvoj materialov kot končnih produktov).

Za podrobnejša določila razpisa, ki je razdeljen na dva skloopa sledite spodnjim povezavam:

Vse interesente vabimo, da nas za več informacij  in  pripravo celotne dokumentacije pokličejo na modro telefonsko številko 040 200 358 ali na 03 898 00 24, lahko pa nas kontaktirate tudi preko elektronske pošte pisarna@anaplus.eu ali se oglasite osebno v naših prostorih na Ljubljanski 11 v Celju.

 

 

VIR: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Komentiraj